Đang xử lý.....

Cô sinh viên "đa năng"

Nguyễn Thị Kim Yến - một trong những thành viên xuất sắc của khóa 51 Khoa TDTT đã được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp tại "Ngày hội việc làm" do Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức vào tháng 7/2020.  

Là cơ sở giáo dục hàng đầu về đào tạo, NCKH và bồi dưỡng về giáo viên Toán học, Tin học

Môi trường học tập chuyên nghiệp

Đội ngũ giảng viên trình độ tâm huyết với nghề

Chương trình đào tạo được kiểm định đáp ứng yêu cầu xã hội