Đang xử lý.....

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2023

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2020

Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT (ngày 27/8/2020), thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 1 lần duy nhất.