Đang xử lý.....

Công văn Về việc hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023, thay đổi thông tin người nộp thuế và bổ sung thông tin người...

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đợt 1 năm 2024

Thông báo thông tin Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực TDTT, l...

Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2022-TNA-22-CT562

Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên và của sinh viên cuối khóa về...

Công văn số 472-CV/ĐU ngày 31 tháng 1 năm 2024 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đ...

Tình hình việc làm của sinh viên, tốt nghiệp năm 2022

Kế hoạch Rà soát, cập nhật điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường...

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC - Mã số: ĐH2022-TN04-01

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc các Chương trình khoa học và côn...

Thông báo thông tin Tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm...