Đang xử lý.....

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Thông báo thông tin Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực TDTT, l...

Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Công văn V/v thanh toán nợ học phí trước khi xét tốt nghiệp đợt tháng 02 năm 2024

Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên và của sinh viên cuối khóa về...

Công văn số 472-CV/ĐU ngày 31 tháng 1 năm 2024 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đ...

Tình hình việc làm của sinh viên, tốt nghiệp năm 2022

Kế hoạch Rà soát, cập nhật điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường...

Chương trình Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ ngày 26 tháng 01 năm 2024

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc các Chương trình khoa học và côn...

Thông báo thông tin Tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm...

Nộp kinh phí bồi dưỡng chuẩn CDNN giáo viên