Đang xử lý.....

Lịch sử phát triển 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Khoa Thể dục Thể thao (TDTT) Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 05/8/1995 trên cơ sở sáp nhập các bộ môn Giáo dục Thể chất (GDTC) của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Khoa có nhiệm vụ đào tạo giáo viên GDTC cho các trường phổ thông, giảng dạy các học phần GDTC cho sinh viên và tham mưu, tổ chức các hoạt động thể thao cho cán bộ viên chức và sinh viên của nhà trường.

TỔ GIẢNG DẠY THỂ DỤC - THỂ THAO: CỘI NGUỒN CỦA KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

Cùng với sự ra đời của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, năm 1966 Tổ giảng dạy Thể dục - Thể thao được thành lập sinh hoạt ghép với tổ Tâm lí - Giáo dục - Mác Lênin - Thể dục, sau đó sinh hoạt ghép với Phòng Thể dục - Quân sự và đến năm 1973 thì tách thành Tổ Thể dục - Thể thao (TDTT) trực thuộc Ban Giám hiệu.

Tổ Thể dục - Thể thao Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (27.3.1991)

Lúc mới thành lập, Tổ Thể dục - Thể thao chỉ có 4 cán bộ giảng dạy, sau đó được bổ sung dần, nhất là từ khi Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (1991). Tổ Thể dục - Thể thao có nhiệm vụ giảng dạy môn học Thể dục cho sinh viên, tham gia tổ chức và tham gia thi đấu các hoạt động thể thao của nhà trường, ngành và địa phương. Trong giai đoạn trước năm 1995, Tổ Thể dục - Thể thao đã đạt thành tích 3 năm học liên tiếp (1983 - 1984; 1984 - 1985; 1985 - 1986)  là tổ đội Lao động Xã hội chủ nghĩa.

Tổ TDTT trường ĐHSP Việt Bắc đạt danh hiệu Tổ Đội Lao động XHCN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO - 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Sau khi Đại học Thái Nguyên được thành lập (1994), để kiện toàn cơ cấu tổ chức, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký quyết định thành lập các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Thái Nguyên (số 156/QĐ TCCB ngày 5/8/1995) trong đó có Khoa Thể dục Thể thao. Khoa Thể dục Thể thao được thành lập trên cơ sở sáp nhập các bộ môn Thể dục Thể thao của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

Quyết định số 156/QĐ TCCB ngày 5/8/1995 của Đại học Thái Nguyên

Cũng theo Quyết định số 156/QĐ TCCB ngày 5/8/1995 của giám đốc Đại học Thái Nguyên, thầy Hoàng Minh Tần - Chủ nhiệm Bộ môn Thể dục Thể thao Trường Đại học Sư phạm được cử làm Chủ nhiệm khoa Thể dục Thể thao; Thầy Phùng Văn Mỹ - Trưởng Bộ môn Thể dục Thể thao Trường Đại học Y khoa được cử làm Phó Chủ nhiệm khoa.

Sau một thời gian ngắn hoạt động, để phù hợp với tình hình mới về công tác tổ chức và quản lý chuyên môn. Khoa Thể dục Thể thao được chuyển về là một đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo giáo viên GDTC cho các trường phổ thông, giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên và tham gia tổ chức hoạt động thể thao cho cán bộ, viên chức (CBVC) và sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Trong quá trình phát triển, Khoa Thể dục Thể thao đã trải qua nhiều biến động về đội ngũ cán bộ, trong đó, nhiều thầy cô nghỉ hưu, chuyển công tác cũng như nhiều cán bộ trẻ mới được tuyển chọn. Biến động lớn nhất về tổ chức và đội ngũ là tháng 5 năm 2006 Đại học Thái Nguyên đã điều chuyển một số giảng viên của khoa Thể dục Thể thao về các khoa cơ bản của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Hiện nay, Khoa có 21 CBVC trong đó có 19 giảng viên. Tất cả giảng viên đều có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 05 tiến sĩ và 04 giảng viên đang theo học NCS ở trong nước và nước ngoài. Các CBVC của khoa hiện sinh hoạt trong 3 bộ môn.

Tập thể cán bộ, viên chức khoa Thể dục thể thao (tháng 6/2020)

Công tác đào tạo

Những năm đầu mới thành lập (từ 1995), Khoa tổ chức đào tạo giáo viên Giáo dục Thể chất có trình độ cao đẳng.

Lớp Cao đẳng khóa 2 (K31)

Từ năm 2001, bên cạnh việc tiếp tục đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, Khoa đã bắt đầu tuyển sinh đào tạo giáo viên có trình độ đại học ngành Giáo dục Thể chất (theo QĐ số 502/QĐ - BGD - ĐT-ĐH ngày 19/01/2001 của BGD&ĐT).

Lớp Đại học TDTT khóa 1 (K36)

Năm 2008, được sự đồng ý của các cấp quản lý, Khoa Thể dục Thể thao phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh thuộc Đại học Thái Nguyên tổ chức đào tạo giáo viên liên môn Giáo dục Thể chất & Giáo dục Quốc phòng trình độ đại học.

Tháng 6 năm 2018, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra Quyết định cho phép Trường Đại học Sư phạm đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn GDTC (tuyển sinh từ tháng 9/2018)

Học viên lớp cao học khóa 1 (K26) tại buổi bảo vệ Đề cương luận văn thạc sĩ

Khoa Thể dục Thể thao đã đào tạo gần 2500 cử Cao đẳng và Đại học chính quy ngành Giáo dục thể chất và Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng; trên 1000 cử nhân đại học hệ VLVH ngành Giáo dục Thể chất. Các sản phẩm do khoa đào tạo đã có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, góp sức không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp và hình thức giảng dạy luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm quan tâm chỉ đạo. Khoa Thể dục thể thao thường xuyên rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành GDTC, chương trình GDTC cho sinh viên không chuyên theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Khoa Thể dục Thể thao cũng bắt đầu triển khai phương thức dạy học trực tuyến cho sinh viên.

Giảng viên tham gia nghiệm thu bài giảng E-Leanning đạt loại xuất sắc

Công tác NCKH, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng giáo viên

Chi ủy, Ban Chủ nhiệm khoa các thời kỳ luôn xác định rõ vai trò của NCKH trong giáo dục đại học. Giảng viên của khoa đã thực hiện 1 đề tài cấp đại học, trên 10 đề tài cấp cơ sở và nhiều bài báo khoa học. Những năm học gần đây, hàng năm giảng viên có từ 15 đến 20 bài báo được đăng trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành và bắt đầu có các bài báo đăng trên Tạp chí khoa học nước ngoài. Công tác NCKH sinh viên được triển khai thường xuyên.

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên và sinh viên thường xuyên được thực hiện thông qua các giờ học nghiệp vụ sư phạm, dự giờ, thực tập sư phạm, thực tế chuyên môn... Ngoài ra, khoa cũng thường xuyên mời giáo viên phổ thông cốt cán về trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với giảng viên và sinh viên.

Bên cạnh công tác đào tạo và NCKH thì giảng viên của khoa còn tham gia bồi dưỡng giáo viên GDTC cho các tỉnh miền núi phía Bắc và thường xuyên tham gia chấm giáo viên dạy giỏi cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Gần nhất, được Bộ GD&ĐT và nhà trường giao nhiệm vụ, Khoa TDTT tham gia tích cực vào công tác bồi dưỡng giáo viên cốt cán và tổ trưởng chuyên môn của 8 tỉnh miền núi phía Bắc về Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Bồi dưỡng Chương trình phổ thông mới cho giáo viên 8 tỉnh phía Bắc

Hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao

Hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác đoàn thể cũng luôn được khoa Thể dục Thể thao quan tâm và tổ chức thường xuyên ngay từ những năm mới thành lập. Nhiều CBVC và sinh viên của khoa là nòng cốt trong các hoạt động văn nghệ, các tổ chức đoàn thể các cấp và có nhiều đóng góp cho các hoạt động của nhà trường và địa phương. Đội văn nghệ của khoa nhiều lần đạt giải nhất tại Hội diễn Văn nghệ của trường.

Đội văn nghệ của khoa nhiều lần đạt giải nhất tại Hội diễn Văn nghệ của trường

Với khoa Thể dục Thể thao, hoạt động thể thao vừa là hoạt động nghề vừa là hoạt động phong trào. Trường Đại học Sư phạm đã đạt nhiều thành tích cao trong các hoạt động thể thao do địa phương và ngành tổ chức với nòng cốt là CBVC và sinh viên của khoa Thể dục Thể thao. Ví dụ: HCV Bóng chuyền, Bóng đá SV toàn quốc; nhiều huy chương vàng, bạc, đồng các nội dung thuộc Giải điền kinh SV toàn quốc; Các môn bóng bàn, đá cầu, cầu lông, thể thao dân tộc... cũng đạt nhiều thành tích cao. Sinh viên của khoa còn đạt thành tích cao trong các giải vô địch quốc gia các môn thể thao như vật, các môn võ, điền kinh... Một số được gọi vào đội tuyển trẻ, dự tuyển và đội tuyển quốc gia.

Được rèn luyện trong môi trường giáo dục toàn diện của Trường Đại học sư phạm, phần lớn sinh viên Khoa Thể dục Thể thao sau khi tốt nghiệp đều khẳng định được vị trí của mình tại đơn vị công tác. Nhiều CBVC và sinh viên đã và đang công tác, học tập tại khoa có uy tín và vị trí cao trong các hoạt động chuyên môn và đoàn thể.

Tập thể CBVC Khoa TDTT (Ảnh chụp ngày 20/11/2018)

Với những kết quả đạt được như trên, tập thể Khoa Thể dục Thể thao và nhiều giảng viên của khoa đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bằng khen của Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam; Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam...

Trong quá trình phát triển, bên cạnh những thuận lợi và thành tích đạt được, Khoa Thể dục Thể thao cũng gặp không ít khó khăn và bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của các thế hệ CBVC và người học, khoa Thể dục Thể thao luôn đứng vững và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa Thể dục Thể thao sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ trước để lại; tận dụng thuận lợi, ưu thế; đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn; mạnh dạn tìm ra những con đường mới để hoàn tốt nhiệm vụ mà nhà trường và xã hội giao cho.