Đang xử lý.....

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ LĨNH VỰC TDTT LẦN THỨ XIV NĂM 2023 

   Ngày 19/5/2023, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực Thể dục thể thao lần thứ 14 năm 2023 đã được diễn ra tại Hội trường A, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị, Khoa TDTT có 03 nhóm báo cáo (với 02 báo cáo poster và 01 báo cáo thuyết trình).

   Hội nghị Khoa học sinh viên TDTT toàn quốc lần thứ XIV năm 2023 diễn ra sôi nổi, các báo cáo viên khoa TDTT đã thể hiện sự chững chạc, trưởng thành khi báo cáo kết quả nghiên cứu, đồng thời thể hiện sự hiểu biết sâu, rộng về vấn đề nghiên cứu khi trả lời các câu hỏi đặt ra của Ban điều hành và các nhà khoa học.

   Kết quả:

   - 01 giải khuyến khích báo cáo thuyết trình: đề tài “Thực trạng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên Khoa Thể dục thể thao, Trường Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên và những yếu tố ảnh hưởng” - Nhóm nghiên cứu: Hà Sĩ Tùng, Vàng Nguyệt Mai - Khoa TDTT, Khóa ĐH 56 - Hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Tú.

   - 01 giải ba báo cáo poster: đề tài “Xây dựng kế hoạch bài dạy môn GDTC chủ đề chạy cự li ngắn (60m) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 trường THCS Nha Trang - TP. Thái Nguyên” - Nhóm nghiên cứu: Phạm Mai Xuân – Lý Thị Hiền – Khoa TDTT, Khóa ĐH 55, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên - Hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Đức Tuân - Khoa TDTT.

   Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị NCKH:

 

loading....