Đang xử lý.....

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023 

   Nghiên cứu khoa học sinh viên là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo tại Khoa TDTT. Với sự hỗ trợ từ phía BCN Khoa và các giảng viên trong Khoa, 05 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được hoàn thành trong năm học 2022 - 2023 với sự tham gia của 09 sinh viên.

   Ngày 29 tháng 5 năm 2023, tại phòng 205, nhà Đa năng, Trường Đại học ĐHSP – ĐHTN, đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài, với sự tham gia của các Thầy Cô trong 05 hội đồng. Trong buổi nghiệm thu, các nhóm nghiêm cứu đã lần lượt trình bày kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện được. Trên cơ sở đó, các Thầy cô trong Hội đồng đã đưa ra những góp ý về nội dung nghiên cứu, hình thức trình bày giúp các nhóm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, có 04 đề tài xếp loại Tốt và 01 đề tài xêp loại xuất sắc và lựa chọn được 01 đề tài tham gia giải thưởng cấp Trường.

   Dưới đây là một số hình ảnh sau buổi nghiệm thu:

 

 

loading....