Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 5/6/2023 ĐẾN NGÀY 11/6/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 5/6/2023 đến 11/6/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 5/6/2023

8h00

PH A1A

Họp giao ban tháng 6/2023

Cương, Dũng

 

9h00

VP BCN khoa

Họp Tập thể lãnh đạo khoa mở rộng

Chi ủy, BCN khoa; Chủ tịch công đoàn; Trưởng BM, Phó trưởng BM

 

THỨ BA

ngày 6/6/2023

Cả ngày

 Sáng từ 8h00

Thẩm định bài giảng E-learning khoa TDTT

Thành viên hội đồng; Các GV biên soạn

 

THỨ TƯ

ngày 7/6/2023

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 8/6/2023

8h00

VP BCN khoa

Họp triển khai công tác chuyên môn CTĐT thạc sĩ

BCN khoa; Trưởng BM; Thủy, Ngọc Anh, Tuấn, Lê Hùng, Hà, Mạnh Hùng, Trường, Nhạc.

Mang theo máy tính cá nhân

THỨ SÁU

ngày 9/6/2023

8h30

P201 Nhà đa năng

Họp xét thi đua NH 2022-2023

Toàn thể CBVC

 

THỨ BẢY

ngày 10/6/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 11/6/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....