Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 4/9/2023 ĐẾN NGÀY 10/9/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 4/9/2023 đến 10/9/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 4/9/2023

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 5/9/2023

9h00

VP BCN khoa

Họp xét đề tài NCKH SV NH 2023-2024

Thành viên hội đồng khoa; Phó bộ môn

 

13h30

PH A1A

Họp giao ban tháng 9/2023

Cương, Dũng

 

THỨ TƯ

ngày 6/9/2023

9h00

VP Bộ môn

Họp Bộ môn TDTT chuyên ngành

Thành viên bộ môn

 

13h30

HT C1

Hội nghị VC-NLĐ NH 2023-2024

Cương, Dũng, Quỳnh, Tú, Trung, Ánh, Tuấn, Lê Hùng

 

THỨ NĂM

ngày 7/9/2023

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 8/9/2023

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 9/9/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 10/9/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....