Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 4/3/2024 ĐẾN NGÀY 10/3/2024 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 4/3/2024 đến 10/3/2024)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 4/3/2024

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 5/3/2024

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 6/3/2024

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 7/3/2024

8h00

PH A1A

Xét duyệt danh mục bài giảng E-learning năm 2024

Đc Cương

 

9h30

P201 NĐN

Họp Chi bộ mở rộng tháng 3/2024

Toàn thể cán bộ, đảng viên

 

THỨ SÁU

ngày 8/3/2024

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 9/3/2024

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 10/3/2024

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....