Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 3/4/2023 ĐẾN NGÀY 9/4/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 3/4/2023 đến 9/4/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 3/4/2023

8h00

PH A1A

Họp giao ban tháng 4/2023

Cương, Dũng

 

THỨ BA

ngày 4/4/2023

14h00

HT C1

Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Đc Ánh và 10 SV theo danh sách

 

THỨ TƯ

ngày 5/4/2023

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 6/4/2023

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 7/4/2023

8h30

P205 NĐN

Thông qua Bộ sản phẩm của bài giảng E-learning

Thành viên Hội đồng khoa; Các GV biên soạn E-learning

 

THỨ BẢY

ngày 8/4/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 9/4/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....