Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/5/2023 ĐẾN NGÀY 4/6/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 29/5/2023 đến 4/6/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 29/5/2023

7h30

P205 Nhà đa năng

Nghiệm thu Đề tài NCKH sinh viên NH 2021-2022

Thành viên hội đồng

 

THỨ BA

ngày 30/5/2023

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 31/5/2023

8h30

VP BCN khoa

Họp triển khai công tác Đảm bảo CLGD chương trình đào tạo thạc sĩ

BCN khoa; Trưởng BM; Trợ lý Sau ĐH; Trợ lý đào tạo; Trợ lý Khảo thí&ĐBCLGD; Trợ lý khoa học; Các tiến sĩ.

 

THỨ NĂM

ngày 1/6/2023

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 2/6/2023

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 3/6/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 4/6/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....