Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/1/2024 ĐẾN NGÀY 4/2/2024 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 29/1/2024 đến 4/2/2024)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 29/1/2024

8h00

PH A1A

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Bí thư chi bộ

Đc Cương

 

THỨ BA

ngày 30/1/2024

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 31/1/2024

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 1/2/2024

8h00

PH A1A

Họp giao ban tháng 02 năm 2024

Đc Cương, Dũng

 

Sau họp giao ban

Họp xét tốt nghiệp và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

Đc Cương

 

 

9h30

P201-NĐN

Họp Chi bộ khoa mở rộng tháng 2/2023

Toàn thể cán bộ, đảng viên

 

 

13h30

PH A1A

Thẩm định bài giảng E-learning năm 2023

Đc Tuấn, Ngọc Anh và thành viên hội đồng

 

THỨ SÁU

ngày 2/2/2024

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 3/2/2024

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 4/2/2024

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....