Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/8/2023 ĐẾN NGÀY 3/9/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 28/8/2023 đến 3/9/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 28/8/2023

9h00

VP BCN khoa

Họp Hội đồng khoa mở rộng

Thành viên hội đồng khoa; Phó bộ môn

 

 

14h00

PH A1A

Họp xét kỷ luật SV, điểm rèn luyện HK II NH 2022-2023; Học bổng khuyến khích học tập HK I NH 2023-2024

Đc Dũng, Ánh

 

THỨ BA

ngày 29/8/2023

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 30/8/2023

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 31/8/2023

8h30

P205 NĐN

Đánh giá luận văn thạc sĩ K28

Thành viên hội đồng; Các GV và người học quan tâm

 

THỨ SÁU

ngày 1/9/2023

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 2/9/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 3/9/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....