Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (BỔ SUNG) TỪ NGÀY 27/11/2023 ĐẾN NGÀY 3/12/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – Bổ sung

(Từ 27/11/2023 đến 3/12/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 27/11/2023

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 28/11/2023

8h00

P205-NĐN

Thông qua đề cương NCKH SV NH 2023-2024

BCN Khoa, Trưởng BM, Trợ lý KH, các tiến sĩ, GV hướng dẫn

 

8h00

TTHN-ĐHTN

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023

Chi ủy Chi bộ

 

THỨ TƯ

ngày 29/11/2023

9h00

VP BM

Họp Bộ môn TDTT không chuyên

Thành viên bộ môn

 

THỨ NĂM

ngày 30/11/2023

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 1/12/2023

13h30

P201-NĐN

Họp Tổng kết công tác Đảng năm 2023

Toàn thể cán bộ, đảng viên

 

THỨ BẢY

ngày 2/12/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 3/12/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....