Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 25/3/2024 ĐẾN NGÀY 31/3/2024 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 25/3/2024 đến 31/3/2024)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 25/3/2024

8h00

PH A1A

Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác đảng năm 2024 của Đảng ủy

Chi ủy

 

THỨ BA

ngày 26/3/2024

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 27/3/2024

16h00

Nhà đa năng

Sinh hoạt chuyên môn Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam

Toàn thể CBVC

 

THỨ NĂM

ngày 28/3/2024

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 29/3/2024

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 30/3/2024

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 31/3/2024

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....