Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24/4/2023 ĐẾN NGÀY 30/4/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 24/4/2023 đến 30/4/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 24/4/2023

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 25/4/2023

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 26/4/2023

19h00

Tổng kết Hoạt động thể thao công đoàn và Hội thi SV giỏi NVSP NH 2022-2023

Toàn thể CBVC và các SV tham gia Hội thi NVSP

 

THỨ NĂM

ngày 27/4/2023

9h00

VP BCN khoa

Họp triển khai công tác tổ chức hoạt động thể thao cho SV

BCN khoa; Ánh, Tuân, Tú, Mạnh Hùng, Quỳnh, Lê Hùng, Mạnh

 

13h00

HT C1

Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2023-2028

Trung, Tuân, Vân, Tú, Quỳnh, Cương

 

THỨ SÁU

ngày 28/4/2023

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 29/4/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 30/4/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....