Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/5/2023 ĐẾN NGÀY 28/5/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 22/5/2023 đến 28/5/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 22/5/2023

8h00

VPK

Lam việc với Phòng QL CSCV về công tác quản lý Nhà đa năng

Dũng, Tuân

 

THỨ BA

ngày 23/5/2023

9h00

VP BCN khoa

Họp Hội đồng KH&ĐT khoa

Thành viên hội đồng

 

THỨ TƯ

ngày 24/5/2023

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 25/5/2023

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 26/5/2023

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 27/5/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 28/5/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....