Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18/9/2023 ĐẾN NGÀY 24/9/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 18/9/2023 đến 24/9/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 18/9/2023

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 19/9/2023

9h00

VP BCN khoa

Họp xây dựng kế hoạch cải tiến CL sau ĐGN CTĐT

BCN khoa; Trưởng BM; Trợ lý KT&ĐBCL GD; Trợ lý đào tạo; Đc Mạnh.

 

THỨ TƯ

ngày 20/9/2023

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 21/9/2023

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 22/9/2023

9h00

Họp xét duyệt tên LV thạc sĩ K30

Hội đồng khoa

 

14h00

PH A1A

Rà soát CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023

Cương

 

Sau cuộc họp lúc 14h00

Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 29

Cương

 

 

15h00

Gặp mặt tân sinh viên K58

Toàn thể CBVC trong Khoa

 

THỨ BẢY

ngày 23/9/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 24/9/2023

19h30

HT C1

Tổ chức "Đêm hội trăng rằm" năm 2023

BCH Công đoàn bộ phận, các cháu TNNĐ là con của CBVC trong Trường

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....