Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18/12/2023 ĐẾN NGÀY 24/12/2023 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 18/12/2023 đến 24/12/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 18/12/2023

9h30

HT C1

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024

Chi ủy, đảng viên HTXS nhiệm vụ năm 2023

 

14h45

TT GDQP&AN

Giáo lưu chuyên môn với Trung tâm Giáo dục QP&AN

Toàn thể CBVC

 

THỨ BA

ngày 19/12/2023

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 20/12/2023

9h00

P201-NĐN

Họp Chi bộ mở rộng tháng 12/2023

Toàn thể cán bộ, đảng viên

 

THỨ NĂM

ngày 21/12/2023

7h45

P205-NĐN

Bảo vệ luận văn thạc sĩ K29

Thành viên hội đồng

 

THỨ SÁU

ngày 22/12/2023

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 23/12/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 24/12/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....