Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15/5/2023 ĐẾN NGÀY 21/5/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 15/5/2023 đến 21/5/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 15/5/2023

8h30

VP BCN khoa

Họp Tập thể lãnh đạo khoa mở rộng

Chi ủy, BCN khoa, Chủ tịch CĐ, Trưởng BM

 

THỨ BA

ngày 16/5/2023

9h00

VP Bộ môn

Họp Bộ môn TDTT chuyên ngành

Thành viên BM

 

14h30

VP Bộ môn

Họp Bộ môn TDTT không chuyên

Thành viên BM

 

THỨ TƯ

ngày 17/5/2023

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 18/5/2023

8h30

P201-NĐN

Họp Chi bộ mở rộng

Toàn thể cán bộ, đảng viên

 

14h00

HT C1 và online

Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

- Cương, Dũng, Quỳnh trực tiếp tại C1

- Toàn thể CBVC tham gia online

 

THỨ SÁU

ngày 19/5/2023

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 20/5/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 21/5/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....