Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 1/5/2023 ĐẾN NGÀY 7/5/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 1/5/2023 đến 7/5/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 1/5/2023

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 2/5/2023

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 3/5/2023

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 4/5/2023

7h30

PH A1A

Họp Giao ban tháng 5/2023

Cương, Dũng

 

Sau họp giao ban

Họp Hội đồng KH&ĐT trường

Cương

 

Sáng từ 7h00; Chiều từ 13h00

P205-NĐN

Chấm Khóa luận tốt nghiệp cho SV K54

Thành viên Hội đồng  theo quyết định

Thứ tự các hội đồng sẽ gửi riêng

THỨ SÁU

ngày 5/5/2023

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 6/5/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 7/5/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....