Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (BỔ SUNG) TỪ NGÀY 15/1/2024 ĐẾN NGÀY 21/1/2024 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 15/1/2024 đến 21/1/2024)- Bổ sung

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 15/1/2024

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 16/1/2024

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 17/1/2024

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 18/1/2024

8h00

PH A1A

Họp xét tốt nghiệp học viên thạc sĩ K29

Đc Cương

 

9h30

VP BCN Khoa

Hội nghị cán bộ chủ chốt (Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024)

Chi ủy, trưởng khoa, phó trưởng khoa, BCH  Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn, các tiến sĩ

 

10h30

VP BCN Khoa

Hội nghị Tập thể lãnh đạo khoa mở rộng (Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024)

Chi ủy, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ, Trưởng bộ môn

 

THỨ SÁU

ngày 19/1/2024

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 20/1/2024

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 21/1/2024

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....