Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 1/4/2024 ĐẾN NGÀY 7/4/2024 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 1/4/2024 đến 7/4/2024)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 1/4/2024

7h30

PH A1A

Họp giao ban tháng 4/2024

Cương, Dũng

 

 

Sau giao ban

Hội nghị tài chính năm 2024

Cương, dũng

 

THỨ BA

ngày 2/4/2024

9h00

VP BCN khoa

Họp chuyên môn

BCN khoa; Trưởng BM, Phó Trưởng BM; Các trợ lý; Các tiến sĩ

 

THỨ TƯ

ngày 3/4/2024

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 4/4/2024

9h00

P201 NĐN

Họp Chi bộ mở rộng tháng 4/2024

Toàn thể cán bộ, đảng viên

 

THỨ SÁU

ngày 5/4/2024

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 6/4/2024

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 7/4/2024

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....