Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11/9/2023 ĐẾN NGÀY 17/9/2023 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 11/9/2023 đến 17/9/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 11/9/2023

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 12/9/2023

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 13/9/2023

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 14/9/2023

9h00

P201 NĐN

Họp Chi bộ khoa mở rộng tháng 9/2023

Toàn thể cán bộ, đảng viên

 

14h00

VP BCN khoa

Họp xét tên KLTN K55

Hội đồng khoa; Phó BM; Các tiến sĩ

 

THỨ SÁU

ngày 15/9/2023

16h00

SVĐ

Thi đấu giải bóng đá VC-NLĐ năm 2023

Thành viên đội bóng tham gia thi đấu; CBVC khác cổ vũ.

 

THỨ BẢY

ngày 16/9/2023

16h30

SVĐ

Thi đấu giải bóng đá VC-NLĐ năm 2023

Thành viên đội bóng tham gia thi đấu; CBVC khác cổ vũ.

 

CHỦ NHẬT

ngày 17/9/2023

16h30

SVĐ

Thi đấu giải bóng đá VC-NLĐ năm 2023

Thành viên đội bóng tham gia thi đấu; CBVC khác cổ vũ.

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....