Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 17/12/2023 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 11/12/2023 đến 17/12/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 1/12/2023

Sáng từ 8h45

Chiều từ 14h00

P104-A4

Tập huấn “Quản trị và quản lý hiệu quả Trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học” với chuyên gia của đại học Sunshine Coast, Úc

Các Trưởng bộ môn/Phó trưởng bộ môn thuộc Khoa

 

THỨ BA

ngày 12/12/2023

Sáng từ 8h45

Chiều từ 14h00

P104-A4

Tập huấn “Quản trị và quản lý hiệu quả Trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học” với chuyên gia của đại học Sunshine Coast, Úc

Các Trưởng bộ môn/Phó trưởng bộ môn thuộc Khoa

 

THỨ TƯ

ngày 13/12/2023

9h00

P205-NĐN

Thông qua bài giảng E-learning năm 2023

BCN khoa; Trưởng BM; Trợ lý đào tạo; Trợ lý khoa học; Trợ lý KT&ĐBCLGD; Các tiến sĩ

 

16h00

NĐN

Khai mạc giải bóng bàn VC, NLĐ năm 2023

Ban tổ chức và các VĐV

 

THỨ NĂM

ngày 14/12/2023

PHA1-A

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Trường Đại học Sư phạm

Cương

 

14h00

TTHN-ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 (ĐHTN)

Cương

 

THỨ SÁU

ngày 15/12/2023

9h00

P201-NĐN

Họp công khai tài sản, thu nhập năm 2023

Toàn thể CBVC

 

THỨ BẢY

ngày 16/12/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 17/12/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....