Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/01/2024 ĐẾN NGÀY 14/01/2024 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 08/01/2024 đến 14/01/2024)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 08/01/2024

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 09/01/2024

9h30

P.201 - NĐN

Họp Chi bộ mở rộng tháng 1/2024

Toàn thể cán bộ, đảng viên

 

THỨ TƯ

ngày 10/01/2024

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 11/01/2024

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 12/01/2024

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 13/01/2024

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 14/01/2024

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....