Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/12/2023 ĐẾN NGÀY 10/12/2023 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 4/12/2023 đến 10/12/2023)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 4/12/2023

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 5/12/2023

7h30

PH A1A

Họp giao ban tháng 12/2023

Cương, Dũng

 

8h00

TTHN-ĐHTN

Tập huấn thực hiện đề tài NCKH sinh viên (Lĩnh vực Khoa học giáo dục)

Các SV thực hiện đề tài NH 2023-2024

 

THỨ TƯ

ngày 6/12/2023

9h00

VP BM

Họp Bộ môn TDTT chuyên ngành

Thành viên bộ môn

 

THỨ NĂM

ngày 7/12/2023

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 8/12/2023

14h00

VPK

Thông qua đề cương KLTN cho SV K55

Các GV trong hôi đồng nghiệm thu; Các SV làm KLTN

 

THỨ BẢY

ngày 9/12/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 10/12/2023

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....