Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 6/6/2022 đến 12/6/2022 

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 6/6/2022

7h30

A1A

Giao ban tháng 6/2022

Cương, Dũng

 

9h00

A1A

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

Cương

 

THỨ BA

ngày 7/6/2022

8h30

Họp khoa tháng 6/2022

Toàn thể CBVC

 

THỨ TƯ

ngày 8/6/2022

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 9/6/2022

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 10/6/2022

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 11/6/2022

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 12/6/2022

 

 

 

 

loading....