Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (BỔ SUNG) TỪ NGÀY 18/3/2024 ĐẾN NGÀY 24/3/2024 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 18/3/2024 đến 24/3/2024)-Bổ sung

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 18/3/2024

9h00

PH A1A

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Khoa Thể dục Thể thao NK 2024-2029 (Bước 3)

Toàn thể viên chức, lao động hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội của Khoa Thể dục Thể thao

 

 

14h00

HT C1

Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2024

Cương, Dũng, Quỳnh

 

THỨ BA

ngày 19/3/2024

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 20/3/2024

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 21/3/2024

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 22/3/2024

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 23/3/2024

7h30

HT C2; GĐ B2

Tuyên truyền… công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2024

Đc Dũng, Phách và 40 sinh viên

 

CHỦ NHẬT

ngày 24/3/2024

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....