Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 04-10/7/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2022-03/7/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 20-26/6/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022

Lịch Công tác tuần từ 23-29/5/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 16-22/5/2022

Lịch công tác tuần từ 09-15/5/2022

Lịch công tác tuần từ 02-08/5/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 25/4-01/5/2022

Lịch tuần từ ngày 18-24/4/2022

Lịch công tác từ ngày 04-10/4/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 28/3/2022-03/4/2022

Lịch công tác từ ngày 14-20/3/2022