Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 13-19/02/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 06-12.02.2023

Lịch công tác tuần từ ngày 30.01-05.02.2023

Lịch công tác tuần từ ngày 16-22/01/2023

Lịch công tác tuần từ 08-15/01/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 02/01-08/01/2023

Lịch công tác tuần từ 26/12/2022-01/01/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 19-25/12/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 05-11/12/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 28/11-04/12/2022

Lịch công tác tuần từ 21-27/11/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 14-20/11/2022

Lịch công tác tuần từ 07-13/11/202

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10-06/11/2022

Lịch công tác tuần từ 24-30/10/2022