Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/3/2024 ĐẾN 10/3/2024 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

04/3/2024

07h30

Phòng họp A Nhà A1

Họp giao ban tháng 03 năm 2024

Tập thể lãnh đạo Trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Bí thư đoàn thanh niên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

14h00

Phòng họp A

Nhà A1

Họp Thường trực Hội đồng trường

Thường trực Hội đồng trường

Chủ tịch

Hà Trần Phương

 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

05/3/2024

09h30

Phòng họp số 01 ĐHTN

Ký kết thỏa thuận Hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Lãnh đạo ĐHTN và Đài PTTH tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng

Thứ Tư

Ngày

06/3/2024

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

07/3/2024

8h00

Phòng họp A Nhà A1

Xét duyệt danh mục bài giảng
E-learning năm 2024

Ban Giám hiệu; các Trưởng khoa; đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo, BĐCLGD, CNTT-TV; lãnh đạo Phòng KH-CN&HTQT và chuyên viên phụ trách bài giảng E-learning

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Sau cuộc họp lúc 8h00,
Phòng họp A Nhà A1

 

Họp thông qua đề cương biên soạn giáo trình năm học 2023-2024

Ban Giám hiệu; các Trưởng khoa: Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDMN, GDTH, TLGD; đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo, BĐCLGD; lãnh đạo phòng KH-CN&HTQT và chuyên viên phụ trách giáo trình.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

Phòng họp số 01 ĐHTN

Họp Giao ban công tác tháng 3 năm 2024 của Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Hà Trần Phương, PGS.TS. Mai Xuân Trường

Lãnh đạo ĐHTN

Văn phòng

Thứ Sáu

Ngày

08/3/2024

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

09/3/2024

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

10/3/2024

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....