Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/01/2024 ĐẾN 28/01/2024 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

22/01/2024

08h00

Phòng họp số 01 ĐHTN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN thường kỳ

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương, TS. Nguyễn Hữu Toàn

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng

Đảng Đoàn thể

14h30

Phòng 204, Trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên

Họp Hội đồng ĐHTN phiên họp lần thứ 12

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương, TS. Nguyễn Hữu Toàn

Chủ tịch Hội đồng

Văn phòng

Thứ Ba

Ngày

23/01/2024

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

24/01/2024

8h30

Phòng 104

Nhà A4

 

Bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng, ngành Hóa vô cơ

Hội đồng đánh giá luận án, các nhà khoa học, NCS và cá nhân quan tâm

Chủ tịch HĐ

Phòng đào tạo

13h30-15h00

Phòng họp số 01 ĐHTN

Hội đồng thẩm định kế hoạch và dự toán chi tiết ngân sách nhà nước năm 2024 Trường Đại học Sư phạm

Hiệu trưởng, trưởng các phòng, kế toán trưởng và kế toán liên quan

Giám đốc ĐHTN

Ban KHĐT&TC

15h00

Phòng họp A

Nhà A1

Gặp mặt cán bộ viên chức nghỉ hưu năm 2023

Tập thể lãnh đạo Trường; cán bộ viên chức nghỉ hưu năm 2023

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

15h30

Hội trường C1

Lễ công bố Nghị quyết về công tác cán bộ của Hội đồng trường, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng và chương trình Chào xuân 2024

- Đại biểu mời

- Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trường

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Thứ Năm

Ngày

25/01/2024

8h00

Phòng 104

Nhà A4

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản

Tập thể lãnh đạo trường; trưởng phó các đơn vị; các cán bộ thuộc các đơn vị được cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

14h00

Phòng họp số 01 ĐHTN

Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương, PGS.TS. Từ Quang Tân, PGS.TS. Bùi Đức Nguyên; TS. Nguyễn Hữu Toàn

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng họp số 01 ĐHTN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương, TS. Nguyễn Hữu Toàn

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

16h00

Trung tâm số

Hội nghị vinh danh Giáo sư, Phó Giáo sư được công nhận năm 2023

- PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương, TS. Nguyễn Hữu Toàn

- Các Phó Giáo sư được công nhận năm 2023

Lãnh đạo ĐHTN

Văn phòng

Thứ Sáu

Ngày

26/01/2024

07h30

Phòng họp A,

Nhà A1

Hội nghị Tập thể Lãnh đạo trường (Lần 1) triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024

Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Bí thư

Hà Trần Phương

 

Văn phòng

Đảng Đoàn thể

08h00

Phòng họp 1, Tầng 5, Đại học Thái Nguyên

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về công tác an ninh trật tự đối với lưu học sinh và người học tại ĐHTN

Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng KH-CN&HTQT, Phòng CTSV

Giám đốc

Đại học Thái Nguyên

Ban KHCN&ĐN

08h30

Phòng họp A,

Nhà A1

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng

Đảng Đoàn thể

09h00

Hội trường C1

Lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ

Đại biểu mời; Tập thể lãnh đạo Trường; Hội đồng trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Trưởng các đơn vị trong trường; Các giảng viên tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; Nghiên cứu sinh và học viên cao học được nhận bằng tốt nghiệp

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng đào tạo

14h00

Hội trường Trung tâm Số

Hội nghị tổng kết công tác CNTT, chuyển đổi số và thư viện năm 2023

Đại diện BGH; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CNTT, chuyển đổi số và thư viện

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Công

Trung tâm Số

Thứ Bảy

Ngày

27/01/2024

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

28/01/2024

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....