Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/12/2023 ĐẾN 25/12/2023 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

18/12/2023

8h00

Phòng họp A,

Nhà A1

Hội nghị Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường

Chủ tịch

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

8h30

Phòng họp A,

Nhà A1

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

9h30

Hội trường C1

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024

Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; chi ủy chi bộ; trưởng, phó các đơn vị; Chủ tịch, Phó Chủ tịch: Công đoàn, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; cán bộ Văn phòng Đảng-Đoàn thể; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Bí thư

Hà Trần Phương  

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp số 01 ĐHTN

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đảng ủy ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h30

Phòng họp số 01 ĐHTN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng bộ ĐHTN

PGS.TS. Mai Xuân Trường; PGS.TS. Hà Trần Phương; TS. Nguyễn Hữu Toàn

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014

Lãnh đạo Trường; Lãnh đạo Phòng: BĐCLGD, Đào tạo, CTSV; Lãnh đạo Khoa GDCT, Trường THPT Thái Nguyên; Giảng viên giảng dạy môn PLĐC, PLNN; Giáo viên dạy môn GDCD

UV BTV Đảng ủy

Nguyễn Hữu Toàn

Phòng BĐCLGD

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Thẩm định bài giảng E-learning 2023 khoa Sinh học

- Thành viên Hội đồng thẩm định.

- Giảng viên chủ trì bài giảng.

- Kỹ thuật viên thực hiện bài giảng.

Chủ tịch HĐ xét Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

17h00

 Nhà Thể thao

CBVC

Tổng kết Giao hữu cầu lông, bóng bàn của Hội CCB&ĐTN năm 2023

Ban tổ chức và các vận động viên

Trưởng ban

 tổ chức

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

19/12/2023

14h00

Phòng họp A, nhà A1

Thẩm định bài giảng E-learning 2023 khoa Ngoại ngữ

- Thành viên Hội đồng thẩm định.

- Giảng viên chủ trì bài giảng.

- Kỹ thuật viên thực hiện bài giảng.

Chủ tịch HĐ xét Bùi Đức Nguyên

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Tư

Ngày

20/12/2023

7h30

Phòng họp A, Nhà A1

Thẩm định bài giảng E-learning 2023 khoa Ngữ Văn

- Thành viên Hội đồng thẩm định.

- Giảng viên chủ trì bài giảng.

- Kỹ thuật viên thực hiện bài giảng.

Chủ tịch HĐ xét Hà Trần Phương

Phòng KH-CN&HTQT

13h30

Phòng họp A,

Nhà A1

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Tập thể Lãnh đạo Phòng Đào tạo

Ban Thường vụ Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Phòng Đào tạo

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h30

Phòng họp A,

Nhà A1

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Tập thể Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức

Ban Thường vụ Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

16h00

Hội trường C1

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội CCB Trường ĐHSP và Gặp mặt 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Khách mời & Hội viên Hội CCB

Trưởng ban

tổ chức

 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

16h00

Phòng họp số 01 ĐHTN

Gặp mặt Chuyên gia, Giảng viên, Tình nguyên viên nước ngoài đang làm việc tại ĐHTN

- Chuyên gia, GV, TNV người nước ngoài đang làm việc tại Trường ĐHSP;

- Đại diện BGH, Lãnh đạo phụ trách công tác HTQT, GV, TNV nước ngoài

Giám đốc ĐHTN

Ban KHCN&ĐN

Thứ Năm

Ngày

21/12/2023

7h30

Phòng họp A, Nhà A1

Thẩm định bài giảng E-learning 2023 khoa Giáo dục chính trị

- Thành viên Hội đồng thẩm định.

- Giảng viên chủ trì bài giảng.

- Kỹ thuật viên thực hiện bài giảng.

Chủ tịch HĐ xét Nguyễn Hữu Toàn

Phòng KH-CN&HTQT

7h30

Phòng họp B, Nhà A1

Thẩm định bài giảng E-learning 2023 khoa Vật lý

- Thành viên Hội đồng thẩm định.

- Giảng viên chủ trì bài giảng.

- Kỹ thuật viên thực hiện bài giảng.

Chủ tịch HĐ xét Bùi Đức Nguyên

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Sáu

Ngày

22/12/2023

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Thẩm định bài giảng E-learning 2023 khoa Tâm lý - Giáo dục

- Thành viên Hội đồng thẩm định.

- Giảng viên chủ trì bài giảng.

- Kỹ thuật viên thực hiện bài giảng.

Chủ tịch HĐ xét Bùi Đức Nguyên

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bảy

Ngày

23/12/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

24/12/2023

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....