Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/12/2023 ĐẾN 10/12/2023 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

04/12/2023

08h00

Phòng họp số 1 ĐHTN

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương, TS. Nguyễn Hữu Toàn

Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

16h00

Phòng họp A Nhà A1

Họp Thường trực Hội đồng trường mở rộng

Thường trực Hội đồng trường; PGS.TS Mai Xuân Trường; PGS.TS Vũ Thị Hồng Hạnh và TS. Nguyễn Hữu Toàn

Chủ tịch Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

19h00

Phòng 104

Nhà A4

Tập huấn thực hiện đề tài NCKH sinh viên (Lĩnh vực KHXH&NV, 37 đề tài)

- Đại diện BTC khóa tập huấn

- Báo cáo viên: PGS.TS Dương Thu Hằng, Trưởng nhóm NCCS về DTTS và đa văn hóa

- Tất cả sinh viên thực hiện đề tài lĩnh vực KHXH-NV

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày

05/12/2023

07h30

Phòng họp A Nhà A1

Họp giao ban tháng 12/2023

Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Bí thư đoàn thanh niên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

Sau cuộc họp giao ban

Phòng họp A Nhà A1

Hội nghị tuyên truyền về dân chủ cơ sở

Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Bí thư đoàn thanh niên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

Sau cuộc họp Hội nghị tuyên truyền về dân chủ cơ sở

Phòng họp A Nhà A1

Hội nghị kiểm điểm cá nhân Ban Giám hiệu

Cán bộ chủ chốt

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Hội nghị kiểm điểm cá nhân lãnh đạo Hội đồng trường

Hội đồng trường

Chủ tịch

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

8h30

Phòng họp B Nhà A1

 

Bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Đỗ Thị Hồng Nga, ngành LL&PPDH bộ môn Toán học

Hội đồng đánh giá luận án, các nhà khoa học, NCS và cá nhân quan tâm

Chủ tịch HĐ

Phòng đào tạo

14h00

Phòng họp A

Nhà A1

Hội nghị kiểm điểm cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

19h00

Hội trường C1

Tập huấn thực hiện đề tài NCKH sinh viên (Lĩnh vực Khoa học giáo dục - 93 đề tài)

- Đại diện BTC khóa tập huấn

- Báo cáo viên: TS. Hà Thị Kim Linh, Phó trưởng khoa Khoa Tâm lý Giáo dục

- Tất cả sinh viên thực hiện đề tài lĩnh vực Khoa học giáo dục  (93 đề tài)

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

19h30

Phòng 104

Nhà A4

Tập huấn thực hiện đề tài NCKH sinh viên (Lĩnh vực KHTN - 17 đề tài: Vật lý, Hóa học và Sinh học)

- Đại diện BTC khóa tập huấn

- Báo cáo viên: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Khoa Sinh học

- Tất cả sinh viên thực hiện đề tài lĩnh vực KHTN: Vật lý, Hóa học và Sinh học

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Tư

Ngày

06/12/2023

14h00

Phòng họp A

Nhà A1

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng họp A

Nhà A1

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương 

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

07/12/2023

8h00

Phòng họp số 1 ĐHTN

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHTN năm 2023

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Thẩm định bài giảng E-learning Khoa Hóa học

- Hội đồng thẩm định (Theo quyết định)

- Kỹ thuật viên làm bài giảng

- Giảng viên thực hiện bài giảng

Chủ tịch Hội đồng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Sáu

Ngày

08/12/2023

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

09/12/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

10/12/2023

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....