Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/11/2023 ĐẾN 26/11/2023 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

20/11/2023

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

21/11/2023

8h00

Phòng họp A Nhà A1

Quy hoạch các chương trình đào tạo

Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng/khoa/Trường THPT

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

14h00

Phòng họp A Nhà A1

Họp Ban Cố vấn cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoại tại Việt Nam 2023

Các thành viên trong Ban Cố vấn thuộc Quyết định số 3216/QĐ-ĐHSP ngày 03/10/2023 và 3515/QĐ-ĐHSP ngày 19/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Tư

Ngày

22/11/2023

14h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2023 - Cụm thi đua số 3

Trường: Đại diện Đảng ủy cơ sở; cán bộ phụ trách công tác dân vận

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

23/11/2023

8h00-17h00

Đại học Sư phạm, ĐH Huế

Đón tiếp các đại biểu và các đoàn đến dự Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 năm 2023: Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập

  • BTC địa phương

- Đại biểu

Ban tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

Phòng họp A Nhà A1

Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và nâng lương sớm năm 2023

Các thành viên Hội đồng theo Quyết định

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Thứ Sáu

Ngày

24/11/2023

8h00-17h00

Sảnh Hội trường C1

Đón tiếp các đại biểu và các đoàn đến dự Hội nghị giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ VI - Năm 2023

- Đại diện BTC địa phương

- Sinh viên tình nguyện

Ban tổ chức địa phương

Phòng KH-CN&HTQT

8h00-17h00

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

Khai mạc, phiên toàn thể và báo cáo tại các phiên chuyên đề Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ IV ICCE2023

  • BTC địa phương

- Đại biểu

Ban tổ chức, Báo cáo viên của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bảy

Ngày

25/11/2023

8h00

Phòng họp A, Nhà A1

Hội nghị Ban chấp hành Hội phân tích Lý - Hóa - Sinh quốc gia

Ban chấp hành Hội phân tích Lý - Hóa - Sinh quốc gia

Chủ tịch Hội

Phòng KH-CN&HTQT

8h15

Hội trường C1

Khai mạc Hội nghị Giảng dạy Vật lí Toàn quốc, lần thứ VI - Năm 2023

- Đại biểu mời

- Các tác giả tham gia Hội nghị

- BTC Hội nghị

Trưởng ban tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

13h30

Hội trường C1

Phòng 104, Nhà A4

Phòng Hội thảo B4.A

Báo cáo tại các tiểu ban của Hội nghị Giảng dạy Vật lí Toàn quốc, lần thứ VI - Năm 2023

- Đại biểu mời

- Các tác giả tham gia Hội nghị

- BTC Hội nghị

Trưởng ban tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

Phòng họp A, Nhà A1

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng của tạp chí phân tích Lý - Hóa - Sinh

- Ban chấp hành Hội phân tích Lý - Hóa- Sinh quốc gia

- BCN Khoa Vật lý, Hóa học, Sinh học

- Đại biểu mời

Tổng biên tập Tạp chí tích Lý - Hóa - Sinh

Phòng KH-CN&HTQT

8h00-12h00

Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế

Báo cáo tại các phiên chuyên đề Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ IV ICCE2023

  • BTC địa phương

- Đại biểu

Ban tổ chức, Báo cáo viên của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Phòng KH-CN&HTQT

Chủ nhật

Ngày

26/11/2023

07h00

Phòng họp A, Phòng họp B Nhà A1

Bảo vệ luận văn Khóa 29 Khoa Ngoại ngữ

Hội đồng chấm luận văn; Học viên Cao học Khóa 29

Khoa Ngoại ngữ

Phòng Đào tạo

8h00-14h00

Tour trải nghiệm văn hóa địa phương - Hội nghị giảng dạy Vật lí Toàn quốc lần thứ VI - Năm 2023 (căn cứ tình hình thực tế)

Đại biểu đăng kí

Ban tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

 

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....