Đang xử lý.....

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2020

Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT (ngày 27/8/2020), thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 1 lần duy nhất.