Đang xử lý.....

Thông báo về việc cho sinh viên học tập trung tại trường 

Võ Xuân Thủy

Theo thông báo số 2447/ĐHSP-ĐT của Nhà trường, sinh viên sẽ bắt đầu quay trở lại học tập từ ngày 17/8/2020 và thực hiện nghiêm những quy định về phòng tránh dịch COVID-19.

 

loading....