Đang xử lý.....

V/v Ban hành Điều lệ giải bóng đá truyền thống Trường Đại học Sư phạm năm học 2020-2021

V/v tổ chức ''Tuần sinh hoạt công dân - HSSV'' năm học 2020 - 2021

Thông báo về việc tính tiền điện, nước Ký túc xá tháng 7 & 8 đối với sinh viên tốt nghiệp đợt 2&3 nă...

V/v cấp Bằng cử nhân và hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp các đợt 2, 3 năm 2020

V/v triển khai thực hiện một số nội dung công tác HSSV đầu năm học 2020 - 2021

V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống COVID-19

Thông báo Về việc triển khai đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021

Công văn V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Thông báo Về việc thu bổ sung các khoản phí, lệ phí tháng 7 năm 2020

Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần...

Khen thưởng cho Lưu học sinh Lào toàn khóa học 2016 - 2020

Khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K51

Công văn V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2020

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LẦN THỨ I NĂM 2020

Công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 và điểm rèn luyện toàn khóa học đối v...