Đang xử lý.....

V/v phân công nhiệm vụ phục vụ giải bóng đá truyền thống năm học 2020 - 2021

Kế hoạch đánh giá phân loại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2015-2020

V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học S...

V/v Ban hành Điều lệ giải bóng đá truyền thống Trường Đại học Sư phạm năm học 2020-2021

V/v tổ chức Hội nghị CBVC Trường Năm học 2020 - 2021

V/v tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực dùng cho người nước ngoài Đợt 1,...

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

V/v xin ý kiến về dự thảo kế hoạch năm học 2020-2021

V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống COVID-19

V/v tổ chức hội nghị CB-VC năm học 2020-2021

Công văn V/v Xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021

Thông báo kết qủa họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020

Thông báo Về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường...

Thông báo Về việc sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống lụt, bão

Điều lệ Giải Bóng đá nam Futsal cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2020