Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần ngày 16/8/2021 đến 22/8/2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/8/2021 đến 22/8/2021

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 16/8/2021

9h30

PH A1B

Họp về công tác tổ chức bồi

dưỡng giáo viên cốt cán Modul 4

Đc Cương

 

14h00

VP BCN

Họp nhóm GVSPCC của khoa

GVSPCC

 

 

15h00

Online

Họp Tổ soạn thảo kế hoạch chiến lược

Thành viên theo QĐ

 

THỨ BA

ngày 17/8/2021

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 18/8/2021

9h00

Họp HĐ Khoa học và đào tạo khoa

Thành viên hội đồng

 

THỨ NĂM

ngày 19/8/2021

9h00

A4-613

Họp BM TDTT không chuyên

Thành viên BM

 

THỨ SÁU

ngày 20/8/2021

Sáng 8h30

Chiều 14h

HT C1

Hội thảo - Tập huấn Module 4 cho GVSPCC

GVSPCC

 

THỨ BẢY

ngày 21/8/2021

Sáng từ 8h30

Chiều từ 14h

Hội thảo - Tập huấn Module 4 cho GVSPCC

GVSPCC

 

CHỦ NHẬT

ngày 22/8/2021

Sáng từ 8h30

Chiều từ 14h

Hội thảo - Tập huấn Module 4 cho GVSPCC

GVSPCC

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....