Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

TỪ 11/10/2021 đến 17/10/2021

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 11/10/2021

8h00

P611-A4

Rà soát Chương trình đào tạo thạc sĩ

Cương, Thủy, Mạnh Hùng, Tú, Quỳnh

 

14h00

VPK

Chỉnh sửa Báo cáo tự đánh giá chương trình và danh mục minh chứng

Cương, Dũng, Tú, Quỳnh, Lê Hùng, Ngọc Anh, Hà, Thủy, Trường

Các đc mang theo máy tính để làm việc

THỨ BA

ngày 12/10/2021

8h00 đến 11h30

Phổ biến, triển khai KHCL phát triển Trường và góp ý dự thảo KHCL cấp Khoa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035

Toàn thể CBVC

Tổ soạn thảo dự trực tiếp tại C1; Các đc khác dự trực tuyến.

THỨ TƯ

ngày 13/10/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 14/10/2021

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 15/10/2021

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 16/10/2021

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 17/10/2021

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....