Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 17/8/2020 đến 23/8/2020 

Võ Xuân Thủy

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/8/2020 đến 23/8/2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

THỨ HAI

ngày 17/8/2020

8h30

Họp Chi ủy

Chi ủy

VP BCN Khoa

9h30

Họp cán bộ chủ chốt khoa

Chi ủy, BCN khoa, Phụ trách các BM, Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ

VP BCN khoa

THỨ BA

ngày 18/8/2020

9h00

Sinh hoạt Chi bộ

Toàn thể đảng viên

VPK

THỨ TƯ

ngày 19/8/2020

9h00

Họp khoa

Toàn thể CBVC

VPK

THỨ NĂM

ngày 20/8/2020

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 21/8/2020

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 22/8/2020

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 23/8/2020

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....