Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/9/2021 đến 03/10/2021

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 27/9/2021

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 28/9/2021

9h00

Nhà đa năng

Họp chuyên môn về dạy giảng dạy GDTC không chuyên

Đc Dũng; Trưởng, phó BM TDTT không chuyên và các GV dạy GDTC không chuyên HK1 NH 2021-2022

 

20h00

Online

Tập huấn tiếp cận một số hoạt động tài trợ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học XH nhân văn, khoa học GD

Khương, Ánh

 

THỨ TƯ

ngày 29/9/2021

9h00

Nhà đa năng

Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

 

8h00 đến 11h30

Rà soát Báo cáo tự đánh giá chương trình và danh mục minh chứng

Cương, Dũng, Tú, Quỳnh, Lê Hùng, Ngọc Anh, Hà, Thủy, Trường

Đề nghị các đc mang theo máy tính cá nhân

 

8h00

Họp Hội đồng KH&ĐT trường

Cương

 

THỨ NĂM

ngày 30/9/2021

14h00

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Toàn thể CBVC (Chi ủy dự trực tiếp tại C1; Các đc khác online)

 

THỨ SÁU

ngày 01/10/2021

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 02/10/2021

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 03/10/2021

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....