Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 13/9 đến 19/9/2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/9/2021 đến 19/9/2021

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 13/9/2021

 

 

 

 

THỨ BA

ngày 14/9/2021

9h00

Họp công đoàn khoa

Toàn thể công đoàn viên

 

THỨ TƯ

ngày 15/9/2021

 

 

 

 

THỨ NĂM

ngày 16/9/2021

 

 

 

 

THỨ SÁU

ngày 17/9/2021

9h00

Họp Bộ môn TDTT chuyên ngành

Thành viên bộ môn

 

THỨ BẢY

ngày 18/9/2021

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 19/9/2021

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....