Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 06/9 đến 12/9/2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN VÀ NHẮC VIỆC

TỪ 6/9/2021 đến 12/9/2021

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 6/9/2021

8h00

VP BCN

Họp Chi ủy mở rộng

Chi ủy, BCN khoa, Trưởng, phó BM

 

10h00-12h00

Online

Hội thảo tập huấn Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

Cương

 

THỨ BA

ngày 7/9/2021

8h00

Họp nhóm GVSPCC

Cương, Dũng, Thủy, Tú, Hùng

 

THỨ TƯ

ngày 8/9/2021

Cả ngày

Dự giờ lớp học ảo

Cương, Dũng, Thủy, Tú, Hùng

 

THỨ NĂM

ngày 9/9/2021

14h00

A4-104

Seminar bằng tiếng Anh

Toàn thể CBVC

 

THỨ SÁU

ngày 10/9/2021

8h00

VPK

Họp Chi bộ

Toàn thể đảng viên

 

THỨ BẢY

ngày 11/9/2021

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 12/9/2021

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....