Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 17/8/2020 đến 23/8/2020

Lịch công tác tuần từ 17/8/2020 đến 23/8/2020

Lịch công tác tuần từ 1 - 7/7/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 1 - 7/7/2019

Lịch công tác tuần từ 27/5 - 2/6/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 27/5 - 2/6/2019

Lịch công tác tuần từ 20 - 26/5/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 20 - 26/5/2019