Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 13/9 đến 19/9/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 13/9 đến 19/9/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 06/9 đến 12/9/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 06/9 đến 12/9/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 23/8 đến 29/8/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 23/8 đến 29/8/2021

Lịch công tác tuần ngày 16/8/2021 đến 22/8/2021

Lịch công tác tuần ngày 16/8/2021 đến 22/8/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 16/6 đến 20/6/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 16/6 đến 20/6/2021

Lịch công tác tuần từ 17/8/2020 đến 23/8/2020

Lịch công tác tuần từ 17/8/2020 đến 23/8/2020

Lịch công tác tuần từ 20 - 26/5/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 20 - 26/5/2019