Đang xử lý.....

Khoa TDTT tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề cương đề tài NCKH sinh viên và Khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 

Buổi nghiệm thu diễn ra tại văn phòng Khoa TDTT vào sáng ngày 30/11/2018 với sự có mặt của 08 thành viên, bao gồm: TS. Đỗ Ngọc Cương (chủ trì), TS. Võ Xuân Thủy (thư ký), TS. Đào Thị Hoa Quỳnh, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Ths. Trần Thị Tú, Ths. Nguyễn Thành Trung, Ths. Đào Ngọc Anh cùng 07 sinh viên thực hiện đề tài NCKH và khóa luận tốt nghiệp.


Toàn cảnh buổi nghiệm thu


Sau khi các em báo cáo về nội dung, tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn gặp phải khi lần đầu tham gia công tác nghiên cứu khoa học, các thầy cô trong Hội đồng nghiệm thu đã có những góp ý, chỉnh sửa và tư vấn cho các em về cách tiếp cận, lựa chọn phương pháp triển khai, cũng như cách trình bày, giải quyết vấn đề một cách khoa học, đúng yêu cầu.
Qua quá trình nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực của các em sinh viên khi hoàn thành đề cương đúng thời hạn và đảm bảo được những yêu cầu chung về chuyên môn trong NCKH TDTT. Tuy nhiên bên cạnh đó, do phần lớn các em mới lần đầu tham gia công tác NCKH nên vẫn còn bỡ ngỡ khi tiếp cận và giải quyết vấn đề, một số em vẫn chưa thực sự chủ động trong việc trao đổi thông tin với giảng viên hướng dẫn. Đây cũng là vấn đề mà Hội đồng đã nhấn mạnh, rút kinh nghiệm để các em tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo với mục tiêu hoàn thiện đề tài đúng thời hạn và chất lượng.


Các thành viên trong Hội đồng nghe báo cáo và góp ý chỉnh sửa đề cương

 

Năm học 2018-2019 Khoa TDTT có 05 đề tài NCKH do 05 em  sinh viên K51 thực hiện và 02 khóa luận thay thế tốt nghiệp của các em sinh viên K50. Các vấn đề nghiên cứu chủ yếu tập trung trong lĩnh vực phát triển phong trào tập luyện thể thao và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả học tập, nâng cao năng lực trọng tài thi đấu thể thao cho sinh viên của Trường.


Danh sách sinh viên và tên đề tài NCKH, khóa luận năm học 2018-2019 Khoa TDTT

loading....