Đang xử lý.....

V/v đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ...

Hướng dẫn thí sinh ngoài tỉnh Thái Nguyên tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Lịch tuyển sinh sau đại học tháng 10 năm 2021

Lịch thi học kỳ I - Năm học 2021-2022 Trình độ Thạc sĩ - Khóa 27 và Khóa 28 (Thời gian thi: Từ 18/9/...

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Toán (Ngành Đại số & Lý thuyết số)

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Toán (Ngành Giải tích)

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Toán (Ngành LL&PPDH bộ môn Toán họ...

Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho LHS Lào hệ chính quy đợt 3 năm 2021

Ban hành sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 27(2019-2021) và Khóa 28(20...

V/v Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 (điều chỉnh lần 2)

Lịch thi học kì I năm học 2020-2021 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Khóa 27) Thời gian thi từ 15-30/01/20...

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 tuần từ 18-20/12/2020

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 tuần từ 11-13/12/2020